ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA


Rok Świętego Józefa w Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej

08.12.2020 – 08.12.2021

Za wstawiennictwem św. Józefa prosimy:

19.III.2021 r. (piątek)
o Bożą opiekę i pomoc dla parafian i diecezjan w troskach i staraniach o świętość życia

19.IV.2021 r (poniedziałek)
o rozeznanie powołania, umiejętność odczytywania woli Bożej w życiu i dochowywania wierności jej do końca.

1.V.2021 r. (sobota)
o błogosławieństwo w pracy, o siły i uczciwość w podejściu do obowiązków zawodowych, o dobre relacje między współpracownikami i przełożonymi oraz o zatrudnienie dla poszukujących pracy

19.V.2021 r. (środa)
o zgodę i miłość w rodzinach oraz o odpowiedzialność rodziców i wychowawców za chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,

19.VI.2021 r. (sobota)
o święte, wierne i zgodne życie małżeńskie, dobre przygotowanie do małżeństwa oraz o dobrą żonę i dobrego męża,

19.VII.2021 r. (poniedziałek)
o godne przeżywanie starości i umiejętność ofiarowania ograniczeń związanych z tym okresem życia oraz umiejętność zgodnego życia z młodszym pokoleniem

19.VIII.2021 r. (czwartek)
o dar potomstwa oraz dojrzałego rodzicielstwa, o umiejętność przekazywania wiary chrześcijańskiej i miłości do Kościoła i Ojczyzny

19.IX.2021 r. (niedziela)
o zapał do nauki, pomoc w budowaniu koleżeńskich relacji, o dar współpracy w środowisku szkolnym, odpowiedzialne przygotowanie się do dorosłego życia w Kościele i społeczeństwie

19.X.2021 r. (wtorek)
o zdrowie dla siebie i swoich bliskich oraz o siły do opieki nad chorymi,

19.XI.2021 r. (piątek)
o szczęśliwą godzinę dobrej śmierci, o dar bycia w łasce uświęcającej w godzinie śmierci,

7.XII.2021 r. (wtorek)
o dar wdzięczności i odpowiedzialności za Boże łaski otrzymane w Roku św. Józefa

Porządek modlitewnego spotkania:

17:30 Nabożeństwo w podanych intencjach z błogosławieństwem indywidualnym dla uczestników
18:00 Msza św. z konferencją

Wyjątkowo:
19.III i 19.XI Msza św. godz. 17.30, nabożeństwo 17.00
1.V Msza św. godz. 11.00