Ministranci


W naszej parafii służy ponad 30 ministrantów. Są to wyjątkowi chłopcy i młodzi ludzie (szkoła podstawowa, gimnazjaliści, licealiści, studenci, także młodzież pracująca). Naszym zadaniem jest służba przy ołtarzu w czasie Mszy Świętej i innych nabożeństw. Dzięki temu jeszcze bardziej budujemy swoje relacje z Panem Bogiem, co też pozwala nam budować z Nim głębszą relację. Naszym opiekunem jest ks.Maciej Soluch. Animatorem ministrantów jest Mariusz Liszka, Krzysztof Liszka, Michał Helmis, Przemysław Świętek, Damian Majowski.

Co robimy?

Ministrantem może zostać każdy chłopiec po pierwszej Komunii Świętej. Spotykamy się na zbiórce w każdą sobotę po Mszy św. ok. 8.45, gdzie uczymy się dobrze spełniać naszą posługę. Każdy ministrant zobowiązany jest do służby przy stole Pańskim dwa razy w tygodniu i raz w niedzielę.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców, którzy chcieliby służyć przy ołtarzu.