Frańciszkański Zakon Świeckich


Frańciszkański Zakon Świeckich

Zapraszamy na spotkania naszej wspólnoty franciszkańskiej FZŚ.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu w sobotę po porannej mszy św., która jest o godz. 8:00, a w czasie wakacji mamy spotkania w 4 niedzielę o godz 14:15. Zapraszamy osoby zainteresowane duchowością św. Franciszka i sympatyków do wspólnej modlitwy, czytania ewangelii, formacji duchowej, rozmów braterskich, udziału w życiu parafii w dniach skupienia i rekolekcjach.
Opiekunem wspólnoty jest ks. Krzysztof Mikiciuk.
Wszelkie pytania odnodnośnie spotkań oraz formy przyjęcia do FZŚ prosimy kierować pod nasz adres e-mail: fzs.sw.jozef.ruda1@wp.pl
Pokój i Dobro!

Strona Przyjaciele św. Franciszka: http://przyjacielefranciszka.pl/przyjaciele-sw-francesco-giovanni-bernardone-z-asyzu/

Z informacjami dot. FZŚ można zapoznać się poniżej w naszym folderze informacyjnym.