Fundator kościoła


Hrabia Franciszek II von Ballestrem

Urodził się 5 września 1834 roku w Pławniowicach. Był jedynym dzieckiem hrabiego Giovaniego Karla Wolfganga oraz jego żony Berty. W 1858 roku ożenił się z hrabianką Jadwigą von Saurma Jeltsch. Zaraz po ślubie zamieszkali we Wrocławiu, razem mieli 9 dzieci, w tym 6-ciu synów i 3 córki. Poświęcił się polityce. Jako, że pochodził z głęboko wierzącej rodziny poparł nowopowstałą katolicką partię Centrum. Był zdecydowanym przeciwnikiem polityki kulturkampfu Ottona von Bismarcka. Został za to nawet skazany na 7 tygodni aresztu, który odbył w Głogowie. Od 1872 roku był posłem do Reichstagu, został wybrany z okręgu Opole. Mandat ten piastował do 1906 roku, z 5-cio letnią przerwą. Tam reprezentował partię Centrum, której szybko stał się jednym z przywódców. Hrabia Ballestrem kierował również ruchem katolickim na Śląsku. Od 1896 roku pełnił funkcję przewodniczącego parlamentu, a jako 64 latek został wybrany prezydentem Reichstagu. W 1804 roku stał się dziedzicznym członkiem Pruskiej Izby. Za zasługi dla katolicyzmu podczas okresu walki kulturalnej, już w 1873 roku został mianowany tajnym szambelanem papieskim di spada e cappa. Od 1900 roku był rzeczywistym tajnym radcą cesarskim. Pełnił też godność Wielkiego Kantora Zakonu Maltańskiego, a od króla otrzymał tytuł „exceelentia”.

Na Śląsku hrabia Ballestrem posiadał znaczny majątek. Jego dobra miały 40 tys. mórg, w ich skład wchodziły liczne kopalnie węgla kamiennego. Franz Ballestrem bardzo troszczył się o jakość życia swoich pracowników. Ruda zawdzięcza mu pierwszą szkołę średnią. Z jego inicjatywy powstała tu też hala gimnastyczna. Koszty utrzymania obiektów w wysokości 30 tys. marek rocznie ponosił zarząd dóbr hrabiowskich. Dzięki niemu Ruda już w 1889 roku miała elektryczne oświetlenie ulic. Hrabia starał się też o kodeks praw chroniących pracowników. Wybudował dla nich szpital, a w 1908 roku ośrodek rekonwalescencyjny w Głuchołazach. Był twórcą założonej w 1900 roku Zakładowej Kasy Oszczędności, gdzie robotnicy jego dóbr mogli odkładać sobie pieniążki na rentę po zakończeniu czynnej pracy zawodowej. Z inicjatywy Franza Ballestrema powstało też wiele kościołów między innymi: neogotycki kościół pw. św. Jana Chrzciciela i klasztor Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego Paulo w Biskupicach, a w Rudzie: Kaplica św. Piusa X oraz monumentalny kościół św. Józefa. Hrabia Franciszek zmarł 23 grudnia 1910 roku. Został pochowany w nowo wybudowanym kościele św. Józefa w Rudzie.