Patron parafii


Historia życia Świętego Józefa

Święty Józef - Opiekun Świętej Rodziny - to jeden z najważniejszych świętych Kościoła, który odegrał istotną rolę w dziele zbawienia jako opiekun Jezusa i mąż Świętej Bożej Rodzicielki. To także jeden z najbardziej milczących świętych - w Ewangelii nie zapisano ani jednego jego słowa. Ikonografia przedstawia go zwykle jako starca, choć najprawdopodobniej był silnym i przystojnym mężczyzną.

Ewangelie poświęcają mu łącznie 26 wierszy. Więcej mówią o nim apokryfy. Znajdujemy w nich sporo informacji o rodzinie św. Józefa, o jego życiu, pracy i śmierci. Należy jednak z dużą ostrożnością podchodzić do wiarygodności tych źródeł, zbyt wiele w nich bowiem niepotwierdzonych faktów i legend.

Według Ewangelii św. Mateusza święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Mimo tak zacnego pochodzenia nie posiadał on żadnego majątku. Mieszkał w skromnym nazaretańskim domku i pracował jako cieśla. Był zręcznym rzemieślnikiem i na brak pracy nie narzekał.

Zaręczony z Maryją, córką Joachima i Anny, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Św. Józef nie był wg. ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak wg. prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek Maryi.

Po zwiastowaniu Józef postanowił dyskretnie usunąć się z życia Maryi, by nie narażać wybranki na zhańbienie i obmowy. Świadczy to z jednej strony o jego delikatności i głębokim uczuciu dla Maryi, a z drugiej - o niemożności ogarnięcia przez niego tajemnicy zwiastowania. Udręki duszy i wątpliwości św. Józefa rozwiał anioł, który objawił mu tajemnicę wcielenia Syna Bożego. Po tej wizji św. Józef stał się posłuszny woli Bożej i podjął się roli opiekuna Świętej Rodziny. Poślubił brzemienną Maryję i zabrał ją do swego domu w Nazarecie.

Podporządkowując się cesarskiemu dekretowi o spisie ludności, małżonkowie udali się do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Synowi imienia i przedstawieniu Go w świątyni Józef zabrał najbliższych do Egiptu, uciekając przed Herodem. Po śmierci Heroda, na znak dany od anioła, Święta Rodzina powróciła do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z 12-letnim Jezusem do Jerozolimy. Po rozpoczęciu działalności nauczycielskiej Jezusa nie ma już żadnej wzmianki o Jego opiekunie. Wynika z tego, że prawdopodobnie już nie żył.

Św. Józef miał najpiękniejszą śmierć, jaką można sobie wyobrazić na ziemi, gdyż byli przy nim w ostatnich chwilach jego życia Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. Zapewne dlatego tradycja przedstawia św. Józefa jako patrona dobrej śmierci.

Józef wzorowo wywiązywał się z obowiązków głowy rodziny. Ciężko pracował na jej utrzymanie, zapewniał opiekę i czuwał nad bezpieczeństwem swych najbliższych. Nie buntował się, nie narzekał, ale przyjmował każde słowo pochodzące od Boga, pomimo że nie wszystko rozumiał i chociaż wymagało to z jego strony wielkiego poświęcenia oraz rezygnacji z własnych planów i aspiracji. Był człowiekiem kochającym, troskliwym i cierpliwym, który z oddaniem służył swojej rodzinie, sam usuwając się w cień. W ten sposób stał się wyraźnym i czytelnym obrazem ojcowskiej miłości Boga. Choć nie był biologicznym ojcem Chrystusa, to jako mąż Maryi pełnił taką rolę. Wychowywał Syna według przepisów Prawa: uczył Go modlitwy i pracy, prowadził do świątyni w Jerozolimie. Ewangelia nazywa świętego Józefa "mężem sprawiedliwym", a jego wybranie świadczy o tym, że był człowiekiem wyjątkowym.

Obecnie św. Józef jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów, a także niektórych krajów: Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Korei, Meksyku, Portugalii i Peru. Patronuje również wielu diecezjom i miastom oraz małżonkom, rodzicom, ojcom, sierotom, wychowawcom, cieślom, drwalom, robotnikom, rzemieślnikom a nawet uciekinierom. Wzywany jest także jako patron dobrej śmierci, dzieł charytatywnych, czystej miłości.

W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na reku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są między innymi narzędzia ciesielskie (piła, siekiera, warsztat stolarski), bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka Jessego, miska z kaszą, lampa, winorośl.