Komunia Święta


Wczesna Komunia Święta

Od wielu lat w naszej parafii dzieci w wieku 5-6 lat przygotowują się i przystępują do Wczesnej Komunii Świętej. Jako pierwszy dekret o Wczesnej Komunii Św. wydał Papież św. Pius X. Dzieci uczestniczą w cotygodniowych katechezach.


Pierwsza Komunia Święta

Nie będziemy w tym miejscu podawać przepisów kościelnych dotyczących przyjmowania Komunii Świętej, ale kilka zdań o przygotowaniu dzieci w naszej parafii do przyjęcia tego sakramentu.

Z reguły dzieci te przygotowywane są podczas zajęć katechetycznych w klasie drugiej. Przygotowującym jest katechetka w szkole i ks. Proboszcz. Stawia on przed dziećmi oraz ich rodzicami następujące wymagania:

  1. Regularna obecność na katechezie w szkole.
  2. Znajomość katechizmu i materiału zgodnie z programem nauczania w zakresie klasy II.
  3. Obecnośc na Mszy św. niedzielnej i świątecznej.
  4. Obecność na Mszy św. szkolnej.
  5. Udział w nabożeństwach.
  6. Rodzice dzieci zobowiązani są do udziału w katechezach i spotkaniach modlitewnych organizowanych dla nich.

Wymagane dokumenty

Rodzice, którzy pragną by ich dziecko przystapiło do Komunii Świętej zobowiązani są do przedstawienia skróconego świadectwa Chrztu Świętego, bądź pamiątki chrztu. Jeżeli dziecko jest spoza naszej parafii, potrzebna jest wówczas zgoda na przyjęcie tego sakramentu od proboszcza z parafii zamieszkania rodziców i dziecka. Jednakże przypominamy, iż sakrament Pierwszej Komunii Świetej należy przyjmować zasadniczo we własnej parafi.


Terminy Pierwszej Komunii Świętej

W naszej parafii komunie zasadniczo odbywają się według ustalonego porządku:

Wczesna Komunia Święta - II niedziela maja

Pierwsza Komunia Święta - III niedziela maja

Terminy te mogą jednak ulegać zmianie.


Więcej na temat teologii sakramentu Komuni Św.