Żywy Różaniec


To jedna z najpopularniejszych grup modlitewnych istniejących w parafiach. Stowarzyszenie „Żywego Różańca” zostało założone w 1826 r. w Lyonie przez Paulinę Jaricot, która chciała uczynić różaniec modlitwą wszystkich ludzi. Zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazywane później „Różami”. Każda osoba należąca do „Róży” zobowiązana jest do odmawiania codziennie jednej z tajemnic w określonej intencji. W ten sposób wszyscy codziennie odmawiają cały różaniec.

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod natchnieniem Ducha Świętego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa umiłowana przez licznych świętych. W swej prostocie i głębi pozostaje i rozwija się ona w trzecim tysiącleciu.

Różaniec jest streszczeniem Ewangelii, przeżycia układają się w całokształt tajemnic różańcowych. Podczas rozważań przed oczyma naszej duszy przesuwają się główne momenty z życia Jezusa Chrystusa:

  • tajemnice radosne – wcielenie i ukryte życie Jezusa,
  • tajemnice światła – momenty życia publicznego,
  • tajemnice bolesne – cierpienie i męka,
  • tajemnice chwalebne – tryumf zmartwychwstania.

Rodzina Różańcowa przy parafii św. Józefa istniała już w 1906r. W roku 1920 liczyła ponad 2000 osób. Nie ma świadectwa z późniejszego okresu, ale pewne jest, że „Róże” żyły i nie przerwały modlitwy różańcowej w parafii.

W roku 1997 odrodziła się „Wspólnota Żywego Różańca”. Obecnie liczy 10 „Róż” - tj. 154 członków. Po ogłoszeniu przez papieża Jana Pawła II dnia 16 października 2002 r. nowej części różańca, określonej przez papieża mianem „Tajemnic Światła” staramy się zwiększyć liczbę członków w poszczególnych „Różach” do 20. Zachęcamy parafian do wstąpienia w szeregi „Żywego Różańca”, aby spełnić życzenie Jana Pawła II.

Na czele „Róży” stoi zelator lub zelatorka, co roku dokonuje się zmiany tajemnic różańcowych. Członkowie „Żywego Różańca” zobowiązani są do:

  • wiernego odmawiania i rozważania co dzień wyznaczonej tajemnicy różańcowej,
  • udziału w comiesięcznych nabożeństwach,
  • szerzenia czci Matki Najświętszej przez przykład własnego życia,
  • w przypadku śmierci członków zalecany jest udział w pogrzebie i pamięć o nich w modlitwach.

Grupą „Żywego Różańca” opiekuje się ks. proboszcz Adam Brzyszkowski. Radę „Żywego Różańca” tworzy dziesięć zelatorek. Zarząd utworzono z trzech członków – p. H. Szwed, R. Kitel i K. Piksa.

Zarząd pod przewodnictwem ks. Proboszcza kieruje pracami Rady, organizuje spotkania, wyjazdy i udział w pogrzebach. W ostatnich latach zorganizowano kilka pielgrzymek. W roku 2001 zakupiono ze składek członkowskich sztandar, który jest obecny na uroczystych Mszach św., procesjach i pogrzebach.

Podczas Mszy św. Pogrzebowej trumnę zmarłego zdobi duży drewniany różaniec. Zamawiane są również Msze św. w intencji zmarłego.

Jak pracuje nasza Wspólnota?

Co miesiąc odbywają się spotkania w kościele. Msze św. w intencji żywych jak i zmarłych członków sprawowane są w ostatnią sobotę każdego miesiąca o godzinie 8:00. Po Mszy odmawiamy z ks. Proboszczem jedną dziesiątkę różańca i omawiamy najważniejsze aktualne sprawy organizacyjne. Członkowie posiadają legitymacje i karteczki z wypisanymi tajemnicami na cały rok. Zelatorki odwiedzają chorych członków. Z okazji święta M. B. Różańcowej, 7 października, i Świąt Bożego Narodzenia, odbywają się uroczyste spotkania członków w domu parafialnym. W samo święto M. B. Różańcowej przez cały dzień zelatorki wraz z członkami poszczególnych „Róż” odmawiają modlitwę różańcową i rozważają tajemnicę naszego zbawienia. Przez cały miesiąc różańcowy raz w tygodniu członkowie „Żywego Różańca” przewodniczą w nabożeństwie różańcowym. Wszystkie „Róże” włączają się również w całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu, trwają przed wystawionym Przenajświętszym Sakramentem, błagając o Miłosierdzie dla grzeszników.