Pogrzeb Katolicki


Formalności

Zgłoszenie pogrzebu jest możliwe o każdej porze. Dokonuje się je w kancelarii parafialnej ostatniego zamieszkania osoby zmarłej. Natomiast pozostałe formalności związane z pochówkiem załatwiane są w godzinach urzędowania kancelarii.

Jeżeli pogrzeb, według woli zmarłego lub rodziny, ma się odbyć poza swoją parafią potrzebne jest zezwolenie proboszcza miejsca zamieszkania zmarłego na odprawienie ceremonii pogrzebowej.

Warto także pamiętać, że chrześcijański pogrzeb nie przysługuje tym osobom, które świadomie i dobrowolnie zerwały łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach, albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.


Dokumenty potrzebne do pogrzebu

 1. Akt Zgonu z USC
 2. Kartę Zgonu
 3. Zgodę proboszcza parafii na terenie której osoba zmarła przebywała w ostatnim czasie tylko wtedy, gdy osoba zmarła jest spoza naszej parafii.
 4. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.).
 5. Kartę z numeracją miejsca grobowego, którą osoba organizująca pogrzeb otrzyma od grabarza na cmentarzu.

Najlepszym darem dla osoby zmarłej jest pełne uczestnictwo we Mszy św. (z przyjęciem Komunii św.), dlatego gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji zmarłego i pełnego uczestnictwa we Mszy św. pogrzebowej.

Przed Mszą św. pogrzebową i podczas jej trwania może zdarzyć się, iż nie będzie możliwości skorzystania z Sakramentu Pokuty, dlatego też prosimy by rodzina osoby zmarłej w razie potrzeby skorzystania ze spowiedzi uczyniła to wcześniej.


Dodatkowe informacje

Pamiętajmy, że również po pogrzebie o zmarłym należy pamiętać, otaczając go modlitewną pamięcią np. przez:

 • Msze św. w 30 dzień po śmierci;
 • Msze św. w rocznicę śmierci;
 • Msze św. w innych terminach (np. w dzień imienin, urodzin);
 • "Wypominki" w miesiącu listopadzie.

Nagrobek

Na postawienie pomnika na cmentarzu parafialnym potrzebne jest zezwolenie. Zezwolenie uzyskuje się w kancelarii parafialnej przedkładając dokument wydany przez zakład kamieniarski, który będzie wykonywał nagrobek. Dokument taki musi zawierać następujące dane:

 1. Wymiary nagrobka
 2. Materiał z którego będzie wykonany nagrobek
 3. Koszt nagrobka