Chrzest Święty


Terminy udzielania chrztu

W naszej parafii udzielamy tego sakramentu w ostatnią niedzielę miesiąca podczas mszy św. o godz. 11.00.

Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, ponieważ w tym miesiącu sakramentu chrztu udziela się 26 grudnia podczas mszy św. o godz. 11.00.

Nauka przedchrzcielna

Nauka dla rodziców i rodziców chrzestnych odbywa się w piątek poprzedzający niedzielę Chrztu Św. o godz. 19.00 w kościele.

Kto może być chrzestnym dla dziecka

Chrzestnymi dla dziecka mogą być takie osoby, które przyjęły sakrament chrztu, Eucharystii, bierzmowania, są osobami praktykującymi, które wreszcie swym życiem mogą dać przykład dziecku. Nie mogą być to osoby żyjące niezgodnie z wiarą i nauką Kościoła np. w związku cywilnym, konkubinacie lub nie mający nic wspólnego z życiem Kościoła (niepraktykujący, albo praktykujący tylko "od święta"). Wymagany wiek - ukończone 16 lat.

Zgłoszenie dziecka do chrztu

Zgłoszenie dziecka do chrztu ma miejsce w kancelarii parafialnej na miesiąc przed planowanym terminem chrztu. Dokonują tego rodzice (ojciec lub matka) dziecka. Przy wstępnym zgłoszeniu rodzice otrzymują formularz zgłoszeniowy oraz ustalają termin chrztu. Komplet dokumentów należy dostarczyć do kancelarii nie później niż w piątek, który poprzedza niedzielę chrztu — rano od 8.30 do 10.00. Należy wówczas przedstawić następujace dokumenty:

  1. Aktualną metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego - oryginał do wglądu.
  2. Akt ślubu kościelnego rodziców dziecka (o ile ślub odbył się poza parafią, w której odbywa się chrzest dziecka) lub akt zawarcia związku cywilnego oryginał do wglądu.
  3. Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie naszej parafii wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.
  4. Zaświadczenie o życiu religijnym rodziców chrzestnych z parafii na terenie której mieszkają (o ile mieszkają w innej parafii), albo w tym miejscu, gdzie naprawdę praktykujemy swoją wiarę np. w jednostce wojskowej, parafii czasowego pobytu (również za granicą), w duszpasterstwie akademickim itp.
  5. Wypełniony „Formularz zgłoszenia dziecka do chrztu”.

Chrzty dzieci starszych i dorosłych odbywają się po odpowiednim przygotowaniu i ustalane są indywidualnie.

Jeżeli z jakichś względów chrzest dziecka nie może odbyć się w ustalonym wcześniej terminie, należy niezwłocznie o tym powiadomić kancelarię parafialną.

Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata. Dobrym zwyczajem jest, aby o świecę zadbał ojciec chrzestny, a o białą szatkę matka chrzestna.


NIE MAMY CENNIKA ZA POSŁUGI RELIGIJNE I ŚWIADCZENIA, W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZYJMUJEMY OFIARY WEDŁUG SUMIENIA I MOŻLIWOŚCI OFIARODAWCÓW. BÓG ZAPŁAĆ!

Więcej na temat teologii sakramentu Chrztu Św.