Świecki Zakon Karmelitów Bosych


Wspólnota pw. Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji w Rudzie Śląskiej

Świecki Zakon Karmelitów Bosych /OCDS/ jest katolickim stowarzyszeniem wiernych i stanowi integralną część Zakonu Karmelitów Bosych. Żyjemy według konstytucji zatwierdzonej dla Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych opartej na Pierwotnej Regule św. Alberta w XIII wieku.

Karmel jest rodziną, w której przeświadczenie o Bożej obecności w życiu każdego chrześcijanina jest szczególnie głęboko przeżywana. Nabożeństwo do NMP z Góry Karmel jest cechą charakterystyczną duchowości karmelitańskiej, to Maryja wyznaczyła duchowość naszego Zakonu. Zewnętrznym znakiem obecności NMP w życiu członków Świeckiego Karmelu jest noszenie szkaplerza. Natomiast życie modlitwy, jedność z Bogiem to główny apostolat Karmelu.

Świecki Zakon Karmelitów Bosych wcześniej III Zakon Karmelitański przy naszej parafii został erygowany 12 września 1931 roku. Jego założycielem był ks. Kanonik Jan Skrzypczyk - ówczesny proboszcz parafii, natomiast zaprowadzenia dokonał o. Mikołaj karmelita z Wadowic. W tym czasie nasza wspólnota liczyła 9 członków.

Obecnie nasza wspólnota liczy 23 członków. Opiekunem ze strony parafii jest ks. proboszcz Adam Brzyszkowski, a asystentem z ramienia zakonu Karmelitów Bosych o. Piotr Ścibor z Wadowic. Zarząd obecnej Wspólnoty składa się z czterech członków - p. M. Brabańska, H. Szwed, J. Bonk, L. Bąk. Spotykam się w trzecią sobotę miesiąca oraz na Dniu Skupienia z udziałem ojca asystenta z Zakonu Karmelitów Bosych.

Staramy się żyć duchowością Karmelu wg charyzmatu św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża poprzez:

 • udział w mszach św. Sprawowanych do Świętych Karmelu o nowe powołania, w intencji żywych i zmarłych członków
 • nowennę do świętych Karmelu
 • codzienną Liturgię Godzin
 • czytanie duchowe Pisma Świętego i lektury duchowej
 • częste nawiedzanie i adoracja Najświętszego Sakramentu
 • udział w rekolekcjach i dniach skupienia
 • częste spotkania modlitewne głównie przed mszą św. poranną
 • oficjum do św. Józefa w każdą środę po mszy św.
 • udział w organizowanych na terenie parafii nabożeństwach
 • uczestniczenie w mszach pogrzebowych członków z udziałem pocztu sztandarowego
 • kult relikwii św. Teresy od. Dzieciątka Jezus oraz św. Rafała Kalinowskiego
 • odwiedziny chorych i starszych członków OCDS

Zapraszamy wszystkich chętnych i zainteresowanych na spotkania naszej wspólnoty w każdą trzecią sobotę miesiąca (nie dot. lipca i sierpnia) o godz. 8.00 po mszy św. do Domu Parafialnego, gdzie możesz bliżej zapoznać się z Regułą Karmelu.