Rocznica Chrztu


Zgodnie z lokalną tradycją można uroczyście obchodzić I-szą rocznicę Chrztu Świętego. Msza w intencji rocznych dzieci odprawiana jest w tym samym czasie co chrzty, tj. w ostatnie niedziele miesiąca o godz. 12.00. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, ponieważ w tym miesiącu roczki są 26 grudnia podczas mszy św. o godz. 12.00

Chęć uczestnictwa w tej mszy należy zgłosić na miesiąc wcześniej w kancelarii parafialnej, nie później niż w piątek poprzedzający niedzielę chrztu rano od godz. 8.30 do 10.00. Jeżeli dziecko nie było chrzczone w tutejszym kościele, należy przedstawić pamiątkę chrztu.

Jeśli dokonano wcześniej zgłoszenia, ale z jakichkolwiek przyczyn zaistnieje niemożliwość uczestnictwa w tej mszy, należy powiadomić o tym kancelarię.


Istnieje możliwość zamówienia indywidualnej mszy świetej w intencji rocznego dziecka, jednakże intencję taką należy starać się zamówić jak najwcześniej.

Przynosimy ze sobą świecę. Pod koniec mszy kapłan udziela specjalnego błogosławieństwa.

NIE MAMY CENNIKA ZA POSŁUGI RELIGIJNE I ŚWIADCZENIA, W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZYJMUJEMY OFIARY WEDŁUG SUMIENIA I MOŻLIWOŚCI OFIARODAWCÓW. BÓG ZAPŁAĆ!