Siostry zakonne


Siostry pochodzące z naszej parafii

Siostry Boromeuszki:
 1. s. Subiria - Marta Pysz
 2. s. Eufrozyna - Łucja Piechotta
 3. s. Felina - Matylda Piechotta
Siostry Szkolne Notre Dame:
 1. s. Bronisława
 2. s. Thoma
 3. s. Michalina Maria Radziejewska
Siostra Karmelitanka Bosa:
 1. s. Miriam Klaudia Czarlewska

Siostry Boromeuszki pracujące w parafii

 1. s. Antoneta Dadok
 2. s. Bonawentura Grewling
 3. s. Petronia Borzycka
 4. s. Kamila Niestrój
 5. s. Angelika Wycisło
 6. s. Stefania Domańska
 7. s. Azaria Godziek
 8. s. Sylwana Kosmalska
 9. s. Liboria Hoffmann
 10. s. Berchmansa Jasiak
 11. s. Serafina Palus

Dom Wdów

Dom Wdów przy ul. Achtelika 1 był własnością hrabiego Karola Wolfganga von Ballestrema, mieszkały w nim wdowy po górnikach. W domu tym otrzymywały pomoc i duchowe wsparcie, codziennie były odprawiane Msze Święte. Posługę sprawowały w nim ss. Boromeuszki, które także prowadziły ochronkę dla dzieci, uczyły katechezy oraz służyły pomocą w kościele.

Decyzją przełożonej generalnej s. M. Christiany Busz, w dniu 25 XI 1998 r., klasztor ss. Boromeuszek w Rudzie zakończył swą działalność. Po śmierci siostry przełożonej Serafiny Palus (zmarła w 79 roku życia i 56 roku profesji zakonnej) mieszkające tam siostry: s. Bonawentura Grewling i s. Petronia Borzutzka wyjechały do Cieszyna, a s. Arkadia powróciła do Żor.