Grupa archiwistów


Zespół archiwistów przy Sanktuarium św. Józefa w Rudzie Śląskiej

Idea utworzenia zespołu archiwistów zrodziła się w czasie przygotowań do obchodów jubileuszu 100-lecia konsekracji kościoła św. Józefa w Rudzie Śląskiej w 2005 roku.

Wtedy to w marcu 2005 roku, z serdeczną aprobatą ks. Proboszcza Adama Brzyszkowskiego „zawiązała” się 2-osobowa grupa inicjacyjna: Tadeusz Bartoszek i Paweł Koptoń, którzy po kilku roboczych spotkaniach stwierdzili, iż zakres prac, z taką ilością dokumentów parafialnych zdecydowanie wymaga powiększenia zespołu. Do istniejącej więc grupy dołączono 2 kolejnych członków: P. Klaudia Piksa i P. Marian Hajduk.

Na inauguracyjnym spotkaniu w dniu 18 listopada 2005 r. przyjęto ramowy plan pracy a 4-ro godzinne spotkania robocze postanowiliśmy odbywać raz w tygodniu.

W wyniku rozwijania się prac, zespół uporządkował dokumenty archiwalne parafii, ujmując je w 27 grupach tematycznych, zaś całość zagadnień archiwizacyjnych ujęto w 5-ciu działach rodzajowych, co pozwala na przejrzysty wgląd w dokumenty parafii.

Obecnie, zespół ze względów organizacyjnych spotyka się, co 2 tygodnie.

Poza pracą archiwizacyjną, zespół zajmuje się również przygotowaniem materiałów edytorskich.