20.08.2023

20 Niedziela Zwykła


Św. Bartłomiej

Pośród apostołów powołanych przez Jezusa za Jego ziemskiego życia jest Bartłomiej i jemu dzisiaj poświęcimy uwagę. W starożytnych spisach Dwunastu jest on umieszczany zawsze przed Mateuszem, natomiast zmieniają się imiona tych, którzy go poprzedzają — mógł to być Filip (por. Mt 10, 3; Mk 3, 18; Łk 6, 14) lub Tomasz (por. Dz 1, 13). Jego imię jest wyraźnie patronimiczne, jako że zawiera bezpośrednie odniesienie do imienia ojca. Nie posiadamy znaczących wiadomości o Bartłomieju. Jego imię bowiem pojawia się zawsze i tylko we wspomnianych wyżej spisach Dwunastu, a więc nie występuje on nigdy jako główny bohater opowiadania. Jednak tradycyjnie jest utożsamiany z Natanaelem — imię to znaczy «Bóg dał». Natanael pochodził z Kany (por. J 21, 2), a więc jest możliwe, że był świadkiem wielkiego «znaku», uczynionego przez Jezusa w tej miejscowości (por. J 2, 1-11). Utożsamianie tych dwóch postaci jest prawdopodobnie uzasadnione przez fakt, że Natanael w scenie powołania opisanej w Ewangelii św. Jana występuje obok Filipa, czyli na miejscu, które zajmuje Bartłomiej w spisach apostołów przytaczanych w innych Ewangeliach. Temu to Natanaelowi Filip oznajmił, że znalazł «Tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy — Jezusa, syna Józefa, z Nazaretu» (J 1, 45). Jak wiemy, Natanael w odpowiedzi ujawnił dość poważny przesąd: «Czy może być co dobrego z Nazaretu?» (J 1, 46 a). Ta kontestacja na swój sposób jest dla nas ważna. Pokazuje nam ona bowiem, że zgodnie z oczekiwaniami judaizmu, Mesjasz nie mógł pochodzić z tak zapadłej wioski, jaką był Nazaret (zob. również J 7, 42). Zarazem jednak uwydatnia wolność Boga, który nas zaskakuje, pozwalając znaleźć się tam, gdzie byśmy się Go nie spodziewali. Z drugiej strony wiemy, że w rzeczywistości Jezus nie pochodził tylko «z Nazaretu», lecz że urodził się w Betlejem (por. Mt 2, 1; Łk 2, 4), a ostatecznie przyszedł z nieba, od Ojca, który jest w niebie. W związku z historią Natanaela nasuwa się nam jeszcze inna refleksja: w naszej relacji z Jezusem nie powinniśmy się zadowalać tylko słowami. Odpowiadając Natanaelowi, Filip zachęca go w wymowny sposób: «Chodź i zobacz» (J 1, 4 b). Aby poznać Jezusa, potrzeba przede wszystkim żywego doświadczenia: świadectwo innych jest niewątpliwie ważne, ponieważ zazwyczaj całe nasze życie chrześcijańskie zaczyna się, gdy dociera do nas orędzie za sprawą jednego lub wielu świadków. Ale następnie my sami musimy osobiście zaangażować się w bliską i głęboką relację z Jezusem. Podobnie Samarytanie, usłyszawszy świadectwo swojej rodaczki, którą Jezus spotkał przy źródle Jakuba, chcieli rozmawiać z Nim bezpośrednio, a po tej rozmowie powiedzieli kobiecie: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata» (J 4, 42). Powracając do sceny powołania, ewangelista opowiada nam, że Jezus, widząc zbliżającego się Natanaela, woła: «Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu» (J 1, 47). Jest to pochwała, przywodząca na pamięć tekst Psalmu: «Szczęśliwy człowiek, (...) w którego duszy nie kryje się podstęp» (Ps 32 [31], 2); Słowa te budzą ciekawość Natanaela, który odpowiada ze zdumieniem: «Skąd mnie znasz?» (J 1, 48 a). Odpowiedź Jezusa nie od razu jest zrozumiała. Mówi On: «Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod figowcem» (J 1, 4 b). Nie wiemy, co zdarzyło się pod tym drzewem figowym. Jest rzeczą oczywistą, że chodzi o decydujący moment w życiu Natanaela. Czuje on, że te słowa Jezusa poruszają jego serce, czuje się zrozumiany i pojmuje: ten Człowiek wie o mnie wszystko, On zna drogę życia, temu Człowiekowi mogę rzeczywiście zawierzyć. A zatem jego odpowiedzią jest przejrzyste i piękne wyznanie wiary: «Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!» (J 1, 49). To jego wyznanie jest pierwszym, ważnym krokiem na drodze przylgnięcia do Jezusa. Słowa Natanaela uwydatniają dwa uzupełniające się aspekty tożsamości Jezusa: zostaje uznana zarówno Jego szczególna więź z Bogiem Ojcem, którego jest Jednorodzonym Synem, jak i więź z ludem Izraela, którego królem jest ogłoszony, a tytuł ten odnosił się do oczekiwanego Mesjasza. Nie powinniśmy nigdy tracić z pola widzenia żadnego z tych dwóch aspektów, ponieważ gdy głosimy Jezusa, ukazując tylko Jego wymiar niebieski, istnieje niebezpieczeństwo, że uczynimy z Niego niematerialną i nieziemską postać, a jeśli — na odwrót — uznajemy tylko Jego konkretne miejsce w historii, pomijamy Jego wymiar Boski, który naprawdę Go określa.
Fragment katechezy papieża Benedykta XVI (4.10.2006)


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Za małżeństwa w kryzysie.


PODZIĘKOWANIA Serdeczne Bóg zapłać księdzu Michałowi za sprawowanie Eucharystii z okazji moich urodzin i złożone życzenia. Dziękuję rodzinie, krewnym, przyjaciółce i sąsiadce za modlitwę, obecność i złożone życzenia.

Stefan Skrabania

  14.07.2024    30.06.2024    23.06.2024    16.06.2024    09.06.2024    02.06.2024    26.05.2024    19.05.2024    12.05.2024    05.05.2024    28.04.2024    21.04.2024    14.04.2024    07.04.2024    31.03.2024    24.03.2024    17.03.2024    10.03.2024    03.03.2024    18.02.2024    11.02.2024    04.02.2024    28.01.2024    21.01.2024    14.01.2024    07.01.2024    31.12.2023    17.12.2023    10.12.2023    03.12.2023    26.11.2023    19.11.2023    05.11.2023    29.10.2023    22.10.2023    15.10.2023    08.10.2023    01.10.2023    24.09.2023    17.09.2023    10.09.2023    03.09.2023    27.08.2023    20.08.2023    13.08.2023    06.08.2023    30.07.2023    23.07.2023    16.07.2023    09.07.2023    25.06.2023    18.06.2023    11.06.2023    04.06.2023    28.05.2023    21.05.2023    14.05.2023    07.05.2023    30.04.2023    23.04.2023    16.04.2023    09.04.2023    02.04.2023    26.03.2023    19.03.2023    12.03.2023    05.03.2023    26.02.2023    19.02.2023    12.02.2023    05.02.2023    29.01.2023    22.01.2023    15.01.2023    08.01.2023    01.01.2023    25.12.2022    18.12.2022    11.12.2022    04.12.2022    27.11.2022    20.11.2022    13.11.2022    06.11.2022    30.10.2022    23.10.2022    16.10.2022    09.10.2022    02.10.2022    25.09.2022    18.09.2022    11.09.2022    04.09.2022    28.08.2022    21.08.2022    14.08.2022    07.08.2022    31.07.2022    24.07.2022    17.07.2022    10.07.2022    03.07.2022    26.06.2022    19.06.2022    12.06.2022    05.06.2022    29.05.2022    22.05.2022    15.05.2022    08.05.2022    01.05.2022    24.04.2022    17.04.2022    10.04.2022    03.04.2022    27.03.2022    20.03.2022    13.03.2022    06.03.2022    27.02.2022    20.02.2022    13.02.2022    06.02.2022    30.01.2022    23.01.2022    16.01.2022    09.01.2022    02.01.2022    26.12.2021    19.12.2021    12.12.2021    28.11.2021    21.11.2021    14.11.2021    07.11.2021    31.10.2021    24.10.2021    17.10.2021    03.10.2021    26.09.2021    19.09.2021    12.09.2021    05.09.2021    29.08.2021    22.08.2021    15.08.2021    08.08.2021    01.08.2021    18.07.2021    11.07.2021    04.07.2021    27.06.2021    20.06.2021    13.06.2021    06.06.2021    30.05.2021    23.05.2021    16.05.2021    09.05.2021    02.05.2021    25.04.2021    18.04.2021    11.04.2021    04.04.2021    28.03.2021    21.03.2021    14.03.2021    07.03.2021    28.02.2021    21.02.2021    14.02.2021    07.02.2021    31.01.2021    24.01.2021    17.01.2021    10.01.2021    03.01.2021    27.12.2020    20.12.2020    13.12.2020    06.12.2020    29.11.2020    22.11.2020    15.11.2020    08.11.2020    01.11.2020    25.10.2020    18.10.2020    11.10.2020    04.10.2020    27.09.2020    20.09.2020    13.09.2020    06.09.2020    30.08.2020    23.08.2020    16.08.2020    09.08.2020    02.08.2020    26.07.2020    19.07.2020    12.07.2020    05.07.2020    28.06.2020    21.06.2020    14.06.2020    07.06.2020    31.05.2020    24.05.2020    17.05.2020    10.05.2020    03.05.2020    26.04.2020    19.04.2020    12.04.2020    05.04.2020    29.03.2020    22.03.2020    15.03.2020    08.03.2020    01.03.2020    23.02.2020    16.02.2020    09.02.2020    02.02.2020    26.01.2020    19.01.2020    12.01.2020    05.01.2020    29.12.2019    22.12.2019    15.12.2019    08.12.2019    01.12.2019    24.11.2019    17.11.2019    10.11.2019    03.11.2019    27.10.2019    20.10.2019    13.10.2019    06.10.2019    29.09.2019    22.09.2019    15.09.2019    08.09.2019    01.09.2019    25.08.2019    18.08.2019    11.08.2019    04.08.2019    28.07.2019    21.07.2019    14.07.2019    70.06.2019    30.06.2019    23.06.2019    16.06.2019    09.06.2019    02.06.2019    26.05.2019    19.05.2019    12.05.2019    05.05.2019    28.04.2019    21.04.2019    14.04.2019    07.04.2019    31.03.2019    24.03.2019    17.03.2019    10.03.2019    03.03.2019    24.02.2019    17.02.2019    10.02.2019    03.02.2019    27.01.2019    20.01.2019    13.01.2019    06.01.2019    30.12.2018    23.12.2018    16.12.2018    09.12.2018    02.12.2018    25.11.2018    18.11.2018    11.11.2018    04.11.2018    28.10.2018    21.10.2018    14.10.2018    07.10.2018    30.09.2018    23.09.2018    16.09.2018    09.09.2018    02.09.2018    26.08.2018    19.08.2018    12.08.2018    05.08.2018    29.07.2018    22.07.2018    15.07.2018    08.07.2018    01.07.2018    24.06.2018    17.06.2018    10.06.2018    03.06.2018    27.05.2018    20.05.2018    13.05.2018    29.04.2018    22.04.2018    15.04.2018    08.04.2018    01.04.2018    25.03.2018    18.03.2018    11.03.2018    04.03.2018    25.02.2018    18.02.2018    11.02.2018    04.02.2018    28.01.2018    21.01.2018    14.01.2018    07.01.2018    31.12.2017    24.12.2017    17.12.2017    10.12.2017    03.12.2017    26.11.2017    19.11.2017    12.11.2017    05.11.2017    29.10.2017    22.10.2017    15.10.2017    08.10.2017    01.10.2017    24.09.2017    17.09.2017    10.09.2017    03.09.2017    27.08.2017    20.08.2017    13.08.2017    06.08.2017    30.07.2017    23.07.2017    16.07.2017    09.07.2017    02.07.2017    25.06.2017    18.06.2017    11.06.2017    04.06.2017    28.05.2017    21.05.2017    14.05.2017    07.05.2017    30.04.2017    23.04.2017    16.04.2017    09.04.2017    02.04.2017    26.03.2017    19.03.2017    12.03.2017    05.03.2017    26.02.2017    19.02.2017    12.02.2017    05.02.2017    29.01.2017    22.01.2017    15.01.2017    08.01.2017    01.01.2017    25.12.2016    18.12.2016    11.12.2016    04.12.2016    27.11.2016    20.11.2016    13.11.2016    06.11.2016    23.10.2016    16.10.2016    09.10.2016    02.10.2016    25.09.2016    18.09.2016    11.09.2016    04.09.2016    21.08.2016    14.08.2016    07.08.2016    31.07.2016    24.07.2016    10.07.2016    03.07.2016    26.06.2016    19.06.2016    12.06.2016    29.05.2016    22.05.2016    15.05.2016    08.05.2016    01.05.2016    24.04.2016    17.04.2016    10.04.2016    03.04.2016    27.03.2016    20.03.2016    13.03.2016    06.03.2016    28.02.2016    21.02.2016    14.02.2016    07.02.2016