3.04.2016

Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego


Franciszek i Emilia PIELER

Franciszek PIELER urodził się 11.05.1835 r. w Westfalii. Po ukończonych studiach ponad trzydzieści lat piastował kierownicze stanowiska w branży górniczej. W 1885 r. przeniósł się z rodziną do Rudy i został współpracownikiem właściciela rudzkiej kopalni, hrabiego Franciszka Ksawerego BALLESTREMA. Franciszek był docenianym wynalazcą i inżynierem. W 1897 r. został odznaczony przez cesarza Wilhelma II Hohenzollerna królewskim orderem oraz został mianowany radcą górniczym. Swoją wiedzę i wysiłek ofiarował dla rozwoju Rudy. Prywatnie był dobrym przyjacielem fundatora kościoła i osoby najbardziej zasłużonej dla dzielnicy Ruda – hrabiego Franciszka BALLESTREMA. Zmarł 25.10.1910 r. w Rudzie.

Emilia PIELER (z.d. MATTIEU) był matką jedenaściorga dzieci. Wspierała męża głównie na polu działań społeczno-charytatywnych. Wraz z innymi kobietami, pod patronatem św. Jadwigi, organizowała pomoc dla rodzin ubogich i opuszczonych. Przez tych, którym służyła był nazywana „aniołem miłosierdzia”.

Rodzina PIELERÓW była głęboko wierząca, o czym świadczą zachowane po dziś dzień w Sanktuarium św. Józefa srebrny kielich (cyborium) i pieta, które były ich własnością. W absydzie odnowionej kaplicy cmentarnej PIELERÓW znajduje się rzeźba przedstawiająca postać Chrystusa przygarniającego klęczącego pielgrzyma. Rzeźbę tę, jak również znajdujące się obecnie w Sanktuarium św. Józefa odlane w brązie wizerunki aniołów wykonał znany niemiecki rzeźbiarz Józef LIMBURG.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Do Miłosierdzia Bożego za oziębłych w wierze parafian


Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Szymonowi za sprawowanie Mszy Św. z okazji moich urodzin. Dziękuję ks. Proboszczowi za złożone życzenia. Dziękuję rodzinie, znajomym z ul. Sobieskiego i pozostałym uczestnikom liturgii.

Składa Katarzyna BĄDKOWSKA