8.01.2017

Święto Chrztu Pańskiego


Czym są odwiedziny kolędowe?

Aby były dla obu stron owocne, winny mieć odmienny charakter od odwiedzin towarzyskich. Dlatego kapłan przychodzi zazwyczaj w stroju liturgicznym i rozpoczyna spotkanie od wspólnej modlitwy i poświęcenia mieszkania. Rozmowa, jaka następuje, winna unikać tematów związanych z polityką, z pogodą, z hodowanymi przez właściciela mieszkania roślinami i zwierzętami lub wystrojem mieszkania.

Nieraz duszpasterz proponuje zaangażowanie się w konkretne prace, udział w grupach formacyjnych czy istniejących w parafii ruchach i stowarzyszeniach. Czasami wskaże, gdzie szukać pomocy w różnorodnych biedach. Nie pominie przede wszystkim problemów młodych ludzi, zwłaszcza jeśli przygotowują się do I Komunii św. czy bierzmowania lub mają zawrzeć sakrament małżeństwa. Wiele uwagi zajmują rodziny zagrożone rozbiciem czy żyjące w związkach niesakramentalnych.

Odkryte potrzeby - nieraz materialne, a często duchowe – są przedmiotem troski i rozmów księży pomiędzy sobą, zaniepokojonych w ostatnich latach postępującym zubożeniem naszego społeczeństwa oraz niemożnością wielu rodzin poradzenia sobie z problemami wychowawczymi czy z problemami wzajemnego współżycia.


Na podstawie: http://www.niedziela.pl/artykul/75824/nd/Koleda-czyli-odwiedziny-duszpasterskie


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O owoce tegorocznej kolędy