24.07.2016

XVII Niedziela Zwykła


MODLITWA ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O dobre owoce Światowych Dni Młodzieży w Krakowie


Serdeczne podziękowanie ks. Proboszczowi Adamowi za sprawowanie Mszy św. w mojej intencji oraz za złożone życzenia z okazji moich urodzin. Składam także podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św., dziękuję za modlitwę i życzenia.

Składa Helena SZWED

Serdeczne podziękowanie ks. Szymonowi za odprawienie Mszy św. i złożone życzenia i ks. Proboszczowi za serdeczne życzenia, rodzinie i znajomym, którzy modlili się w naszej intencji z okazji 40 rocznicy zaślubin.

Składają Joanna i Herbert WYRWICHOWIE

Zmarli w miesiącu czerwcu

  1. BUCHOWIECKA Adelajda
  2. POŁEDNIOK Stefania
  3. SZANIEL Elżbieta
  4. BAUCZ Patryk
  5. JAWORSKI Daniel
  6. SKORUPA Stefania