20.11.2016

XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Chrystusa Króla Pana wszechświata


JEZUS CHRYSTUS KRÓL

Kiedy Jezus żył na ziemi, nikt nie uważał Go za króla. Nikt też nie podejrzewał, że może być królem. On sam, gdy kilkakrotnie próbowano obwołać Go królem, nie zgodził się na to. Nigdy też za czasów swej publicznej działalności nie powiedział o sobie, że jest królem. Tak więc oskarżenie ze strony faryzeuszów, że Jezus czyni siebie królem, było równie kłamliwe jak wszystkie inne. Owszem, Jezus bardzo wiele mówił o Królestwie Bożym, ale zawsze podkreślał, że jest to zupełnie inne królestwo niż to, o którym myśleli Jego słuchacze.

Jezus, owszem, wyznaje w końcu, że jest królem, ale czyni to w takiej chwili, że nikt już nie może mieć wątpliwości co do absolutnej odmienności jego Królestwa od wszystkich innych królestw. Dokonuje tego w najgorszym po ludzku momencie, wtedy, kiedy Jego sprawa jest już przegrana, a zguba postanowiona – w czasie procesu prowadzonego przez Piłata. W tamtych okolicznościach Jego wyznanie mogło być tylko przedmiotem kpin i szyderstwa i tak też się stało. Jezus nie zgodził się na to, aby Mu nałożono prawdziwą, złotą koronę królewską i dano do ręki złote berło, żeby Go odziano prawdziwym królewskim płaszczem purpurowym, ale przyjął bez protestu koronę z ciernia, trzcinę zamiast berła i strzęp czerwonego żołnierskiego płaszcza. Zamiast korony chwały, przyjął koronę hańby.


Źródło: http://mateusz.pl/duchowosc/sl-chkr.htm, dostęp: 17.11.2016.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O to, by Pan Jezus był prawdziwym Królem naszych środowisk.


Serdeczne podziękowania ks. Szymonowi za sprawowaną Eucharystię i życzenia z okazji 80 rocznicy moich urodzin. Dziękuję rodzinie, krewnym, znajomym sąsiadom oraz wszystkim, którzy modlili się w mojej intencji.

Hildegarda Koczor