26.03.2017

IV Niedziela Wielkiego Postu - Laetare


SKĄD W WIELKIM POŚCIE NIEDZIELA RADOŚCI?

Tradycja niedzieli Laetare sięga do początków chrześcijaństwa. Zanim bowiem ustalono 40-dniowy post, czas pokuty rozpoczynał się od poniedziałku po IV niedzieli dzisiejszego Wielkiego Postu. Niedziela Laetare była więc ostatnim dniem radości.

Od XVI wieku tego dnia, zwanego również „Niedzielą Róż”, w Rzymie w Bazylice św. Krzyża papież święcił złotą różę i wręczał ją osobie zasłużonej dla Kościoła. Zgromadzeni w Bazylice wierni obdarowywali się kwiatami symbolizującymi piękno, ale i ból cierpienia.

Czwarta Niedziela Wielkiego Postu to także "Niedziela wytchnienia". Ostry rygor postny był tego dnia łagodzony. Słyszymy dziś zachętę, aby odstąpić od wielkopostnej zadumy, aby cieszyć się i radość tę czerpać od Pana. Kolekta przypomina nam o tym, że już niedługo będziemy przeżywać prawdziwą wielkanocną radość, że dni wielkiego świętowania są już blisko.


Źródło: liturgia.pl


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O zdrowie, dla tych, którzy polecili się naszej modlitwie


Dziękuję ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. pogrzebowej w int. śp. Magdaleny HAJDUGA i za wygłoszenie homilii. Dziękuję wszystkim uczestnikom pogrzebu, rodzinie, krewnym, znajomym i przyjaciołom za udział we Mszy św. i ofiarowanie Komunii św. w int. zmarłego.

Mąż Jan oraz Syn z rodziną

Dziękuję ks. Proboszczowi za sprawowanie Eucharystii, za wygłoszoną homilię i złożone życzenia z ok. rocznicy moich urodzin Dziękuję za życzenia i modlitwę rodzinie, przyjaciołom i wszystkim uczestnikom Mszy św.

Klaudia Piksa

Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Proboszczowi za spr. Mszy św. z ok. moich urodzin. Dziękuję służbie lit., krewnym, znajomym za udział w Eucharystii.

Marian Frączek