18.06.2017

XI NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄG ROKU


PIELGRZYMKA – SKĄD SIĘ WZIĘŁA I JAKI MA SENS?

Pielgrzymowanie jest formą pobożności przejętą przez chrześcijan od Żydów. W Izraelu pielgrzymowanie było nie tylko pobożną praktyką, ale często religijnym obowiązkiem. Szczególnie ważnym celem pielgrzymek pobożnych Żydów stała się jerozolimska świątynia Salomona, która szybko urosła do rangi najważniejszego, a z czasem jedynego miejsca kultu.

Pielgrzymki towarzyszyły chrześcijaństwu od jego zarania. Pierwszym, najważniejszym celem pielgrzymowania wyznawców Chrystusa była i nadal jest Ziemia Święta. Ożywienie ruchu pielgrzymkowego w średniowieczu wiązało się z nadaniem pielgrzymce charakteru pokutnego. I choć dzisiaj żaden spowiednik nie zadaje tak ciężkich pokut sakramentalnych, wymiar pokutny na dobre zrósł się z chrześcijańską ideą pielgrzymowania.

Nowy impuls do reinterpretacji tej idei dał Sobór Watykański II, który ukazał cały Kościół jako pielgrzymującą wspólnotę ludu Bożego. Można powiedzieć, że ta wizja wniosła najwięcej w teologię pielgrzymowania. Oto pielgrzymka stała się obrazem życia ludzkiego, które jest niczym innym jak właśnie codziennym pielgrzymowaniem do spotkania z Bogiem. Sobór dowartościował również wspólnotowy wymiar pielgrzymowania. Człowiek nie idzie do Boga w pojedynkę, lecz we wspólnocie i nie inaczej, ale właśnie we wspólnocie będzie kiedyś dzielił radość przebywania z Bogiem.


ŹRÓDŁO: http://www.katolik.pl/sens-pielgrzymowania,23636,416,cz.html


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O bezpieczeństwo i potrzebne siły dla uczestników Pieszej Pielgrzymki


WOLNE INTENCJE MSZY ŚW.


19. 06 (pn) – 8.00
20.06 (wt) – 7.00
21.06 (śr) – 7.00
23.06 (pt) – 8.00
24.06 (sb) – 7.00
25.06 (nd) – 9.00
26.06 (pn) – 18.00
27.07 (wt) – 7.00
28.06 (śr) – 7.00
5.07 (śr) – 7.00
8.07 (sb) – 7.00
9.07 (nd) – 7.00
10.07 (pn) – 7.00
11.07 (wt) – 7.00, 18.00
12.07 (śr) – 7.00
16.07 (nd) – 10.30
17.07 (pn) – 7.00
19.07 (śr) – 7.00
20.07 (czw) – 7.00, 18.00
21.07 (pt) – 17.30
22.07 (so) – 7.00
23.07 (nd) – 7.00, 10.30
24.07 (pn) – 7.00, 18.00
25.07 (wt) – 7.00, 18.00
30.07 (nd) – 7.00
31.07 (pn) – 7.00, 18.00


Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi, ks. Antoniemu i ks. Szymonowi za sprawowanie Eucharystii w kolejną rocznicę moich urodzin. Dziękuję rodzinie i znajomym za obecność i życzenia.

Piotr Malinowski