29.05.2016

IX Niedziela Zwykła


Pozdrowienie Matki Boskiej Piekarskiej

Cześć Ci oddajemy, Matko Chrystusowa,
Pani i Patronko archidiecezji naszej.
Od wieków upodobałaś sobie Piekary
jako siedzibę swej chwały i źródło łask na śląskiej ziemi.
Twe Sanktuarium Piekarskie to nasza chluba i nasz skarb,
nasza tradycja serdeczna i nasza święta potrzeba.
Od wieków, Matko, z piekarskiego wzgórza
obejmujesz śląskie pokolenia, Twój lud, lud ciężkiej pracy, spragniony sprawiedliwości i miłości, pokoju i prawdy.
Tak, jak ojcowie nasi z wiarą pielgrzymowali do Twojego Obrazu,
a Ty Matko nasza, byłaś im ostoją wiary w Boga
i wierności Kościołowi, tak i my dziś gromadzimy się
przed Twoim łaskawym obliczem, by Ci dziękować za Twą opiekę
i łaski nam wyproszone, by wyśpiewać Ci, Matko,
naszą wdzięczność i radość za to, że jesteś wśród ludu,
by prosić Cię o orędownictwo,
by przedstawić Ci nasze troski i bóle.
Opiekunko Sławna, nie opuszczaj nas. Amen.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Za dzieci klas III przeżywające rocznicę I Komunii Świętej


Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Proboszczowi za sprawowanie Eucharystii w mojej intencji. Podziękowanie składam rodzinie i wszystkim uczestnikom liturgii.Składa Aniela PIECHOWICZ

Składa Aniela PIECHOWICZ

Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. w naszej intencji. Bóg zapłać organiście oraz wszystkim uczestnikom Eucharystii.

Składają Elfryda GOLA i Ewelina MAŁEK

Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. w mojej intencji. Dziękuję również wszystkim uczestnikom liturgii.

Składa Kornelia MALINOWSKA

Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Proboszczowi Adamowi za sprawowanie Mszy św. z okazji moich urodzin. „Bóg zapłać” służbie liturgicznej, sąsiadom, znajomym za udział w Eucharystii.

Składa Helmut PASZEK