2.07.2017

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄG ROKU


CO PAN BÓG MYŚLI O WAKACJACH

Oczywiste jest to, że w Piśmie Świętym wprost o wakacjach nie ma mowy. Z drugiej strony warto sobie uświadomić, że słowo „wakacje” jest pochodzenia łacińskiego i oznacza między innymi uwolnienie, zwolnienie (od służby), urlop, odprawę, a także okup od służby. Natomiast łaciński termin prawny „vacatio legis” dosłownie tłumaczony jest jako „próżnowanie ustawy”, gdyż oznacza on okres między datą ogłoszenia danego aktu prawnego a datą jego wejścia w życie.

Natomiast w Piśmie Świętym kilkadziesiąt razy użyte jest słowo odpoczynek. Już w księdze Rodzaju na końcu opisu stworzenia świata, czytamy: „A gdy [Bóg] ukończył w dniu szóstym dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie.

Może wydaje nam się nieraz, że aby spełnić Przykazanie Boże „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”, wystarczy pójść na niedzielną czy świąteczną Mszę św. do kościoła. Jednak wakacje przypominają nam, że w dni świąteczne powinniśmy powstrzymywać się od ciężkiej pracy. Co więcej, widzimy, że oprócz tych dni świątecznych są też wakacje. Owszem, nie są to w żadnym razie od strony liturgicznej dni świąteczne. A jednak czas wolny podczas wakacji może stać się okazją, aby zatrzymać się nieco i pomyśleć nad swoim życiem, a jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić kontakt z Bogiem.


ŹRÓDŁO: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/P/PR/mb_bogwakacje.html


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O bezpieczeństwo na naszych wakacyjnych drogach


Serdeczne podziękowania ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. pogrzebowej w int. Męża św. Andrzeja BYSTROŃ. Dziękuję służbie kościelnej, rodzinie, krewnym, znajomym i wszystkim uczestnikom pogrzebu.

dziękuje Małżonka