7.05.2017

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA


O ROZWÓJU ŚWIĄT KU CZCI ŚW. JÓZEFA

Rozwijający się kult św. Józefa doprowadził do wprowadzenia do kalendarza rzymskiego szeregu świąt liturgicznych związanych z Opiekunem Zbawiciela. W Kościele rzymskim jako pierwsze zostało wprowadzone święto św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Wprowadził je papież Sykstus IV i nakazał obchodzić 19 marca. Święto bardzo szybko przejęły także Kościoły poza Rzymem. W roku 1621 papież Grzegorz XV polecił obchodzić to święto w całym Kościele. Następnie potwierdził je również papież Urban VIII w 1642 roku. Do kalendarza liturgicznego niektórych rodzin zakonnych weszło również święto Opieki św. Józefa. W roku 1680 pozwolenie na obchód tego święta otrzymali hiszpańscy i włoscy karmelici. Jako datę obchodu wyznaczono trzecią niedzielę Wielkanocy. W roku 1847 papież Pius IX rozciągnął święto Opieki św. Józefa na cały Kościół. Natomiast papież Pius X w 1913 roku podniósł rangę święta do uroczystości pierwszej klasy i jako dzień obchodu wyznaczył środę po drugiej niedzieli Wielkanocy. Papież Pius XII zniósł uroczystość Opieki św. Józefa i zastąpił je świętem św. Józefa Robotnika, które miało być obchodzone 1 maja. Trzecim świętem związanym ze św. Józefem było święto Zaślubin. Papież Benedykt XIII zadecydował, że święto to będzie obchodzone w całym Kościele w dniu 23 stycznia jako wspomnienie obowiązkowe. W roku 1969 zastąpiono je świętem Świętej Rodziny.


ŹRÓDŁO:http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/swieci/ms201403-jozef.html


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O liczny i pobożny udział parafian w nabożeństwa majowych