22.01.2017

III niedziela w ciągu roku


Trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan są słowa "Pojednanie - miłość Chrystusa przynagla nas" (por. 2 Kor 5,14-20). Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Niemiec.

PROGRAM SPOTKAŃ EKUMENICZNYCH NA POZOSTAŁE DNI:

Niedziela, 22 stycznia, 10.00 - kościół ewangelicko-augsburski Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, kazanie wygłosi abp senior Damian Zimoń;

Poniedziałek, 23 stycznia, 18.00 - katedra św. Mikołaja w Bielsku-Białej, kazanie wygłosi bp Adrian Korczago;

Wtorek, 24 stycznia, 18.00 - kościół rzymskokatolicki Tomasza Apostoła w Sosnowcu, kazanie wygłosi ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski z Kościoła prawosławnego;

Środa, 25 stycznia, 18:00 - kościół chrześcijan baptystów w Katowicach;

Sobota, 28 stycznia, 16.30 - bazylika św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia NMP w Katowicach-Panewnikach, kazanie wygłosi bp Adrian Korczago, kolędowanie - chór Kościoła ewangelicko-metodystycznego.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O zjednoczenie wyznań chrześcijańskich