25.09.2016

XXVI Niedziela Zwykła


UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

URAZY CHĘTNIE DAROWAĆ

Żywiąc urazę, można ją tłumić i chować w swoim wnętrzu albo obnosić się z nią na zewnątrz, dając wyraz poczuciu krzywdy i chęci rewanżu. Uraza może być głęboka i długotrwała, a także wzajemna, gdy ciężkie przeżycia stały się udziałem obu zwaśnionych stron.

Praktykowanie szóstego uczynku miłosierdzia względem ducha rodzi wiele pięknych owoców. Przede wszystkim nie dopuszcza do zaśmiecania pamięci i zawładnięcia jej przez zło. Odwet i zemsta nie równoważą doznanego zła, bo w świat ducha nie da się zwyczajnie przenieść ekonomicznych czy finansowych kategorii sprawiedliwości. Przykładowo, jeśli mąż zdradzi żonę, sprawiedliwość nie polega na tym, aby i ona dopuściła się zdrady.

Szósty uczynek miłosierdzia, stawia chrześcijanina wobec potrzeby dokonania wyboru, jakim chce być człowiekiem i wyznawcą Chrystusa. Poprzestawanie na naturalnych odruchach i schlebianie sobie zamyka na wzniosły duchowy horyzont. Chętne darowanie uraz, kieruje człowieka w kierunku życia i szczęścia, stanowiąc rezultat wyboru i opowiedzenia się po stronie Boga


Źródło: http://idziemy.pl/wiara/urazy-chetnie-darowac-uczynki-milosierdzia-wzgledem-ducha-6-/2/


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Za dzieci naszej parafii