2.04.2017

V Niedziela Wielkiego Postu


O ZWYCZAJU ZASŁANIANIA KRZYŻY

Jest to zwyczaj istniejący od średniowiecza. Jego pochodzenie tłumaczy się tym, że od IV w. krzyż Chrystusa był znakiem Jego paschalnego zwycięstwa, dlatego nie umieszczano na nim wizerunku umęczonego Pana, lecz wysadzano go drogimi kamieniami na znak chwały i zwycięstwa. Podobną wymowę miały krzyże romańskie z wizerunkiem Chrystusa chwalebnego, Zmartwychwstałego, w szatach kapłańskich i królewskich, czasem także z koroną na głowie. Dlatego na czas Wielkiego Postu zasłaniano takie paschalne krzyże i obrazy. Inni tłumaczą ten zwyczaj pozostałością tzw. zasłony postnej używanej w okresie publicznej pokuty na znak oddzielenia pokutników od ołtarza. Uchylano ją jedynie na przeistoczenie i podniesienie.

Zasłanianie krzyży ma także pewien aspekt psychologiczny. To, na co patrzy się codziennie, powszednieje i przestaje oddziaływać. Podobnie możemy powiedzieć o krzyżu. Nie zwracamy na niego uwagi, chociaż zawieszony jest w kościele, w domach. Dopiero, gdy się go zasłoni, spostrzega się brak tego znaku naszej wiary i zbawienia. Kościół pragnie w ten sposób przypomnieć, że święta wielkanocne już są blisko i trzeba za Chrystusem nieść krzyż własnego życia.


Źródło: http://www.mateusz.pl/mt/czk/czk-5nwp.htm


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O dar szczerej spowiedzi, dla zatwardziałych grzeszników


WOLNE INTENCJE NA MIESIĄC KWIECIEŃ

6 IV czw. 8.00
10 IV pn 7.00, 8.00
11 IV wt 7.00, 8.00
13 IV Wielki Czw. 16.30, 18.00
15 IV Wig. Pasch. 20.00
17 IV Pn. Wielkan. 9.00
18 IV wt 7.00, 8.00
19 IV śr 7.00
20 IV czw 7.00
22 IV so 7.00
23 IV nd 7.00
24 IV pn 7.00, 8.00
25 IV wt 7.00, 8.00
26 IV śr 7.00
27 IV czw 7.00
28 IV pt 7.00, 8.00
29 IV so 7.00, 8.00
30 IV nd 7.00