19.02.2017

VII niedziela zwykła w ciągu roku


KOMENTARZ DO NIEDZIELNEJ EWANGELII

Jezus po raz kolejny jawi się jako radykalny nauczyciel, który z jednej strony unieważnia dawne prawo odwetu, a z drugiej wytycza nową drogę. Ta nowa droga jest równie radykalna jak prawo starotestamentalne, jednakże streszcza się w słowie „miłość”, a nie odwet.

Jak bardzo cierpliwość i wyrozumiałość dla naszych wrogów się opłaca, przekonał się chyba każdy, kto kiedyś zamilknął wtedy, gdy na usta cisnęły się słowa pełne złości czy chęci słownego odwetu. Ileż razy po czasie dziękowaliśmy sami sobie, że pewne słowa w ostateczności nie padły, a drugą osobę rozbroiliśmy spokojem

Jezusowe słowa nie oznaczają, iż chrześcijanin ma szukać wrogów, żeby ich miłować i ćwiczyć się w cnocie cierpliwości. Rozsądnie jest czasami unikać kłopotów i ludzi z nimi związanych. Jednakże sprawdzianem z wierności nauce Chrystusa są sytuacje przez nas nieprzewidziane i niezaplanowane. W takich chwilach warto przypomnieć sobie słowa z dzisiejszej ewangelii: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.


Źródło: http://dziennikparafialny.pl/2017/siodma-niedziela-zwykla-19-ii-2017-komentarz-do-ewangelii/, dostęp: 18.02.2017.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Za akolitów, odbywających rekolekcje przed przyjęciem święceń diakonatu


Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Proboszczowi za sprawowanie Eucharystii z okazji  moich urodzin. Dziękuję za złożone życzenia i modlitwę rodzinie, przyjaciołom i wszystkim uczestnikom Mszy św.

Krystyna Szajnar

Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. z okazji moich urodzin. Dziękuję za złożone życzenia i modlitwę krewnym, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom za uczestnictwo i modlitwę w mojej intencji.

Krystyna Bąk