11.06.2017

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ


NIECO O TRÓJCY ŚWIĘTEJ...

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego (Łk 1, 30-35).

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże.


ŹRÓDŁO: http://brewiarz.pl/czytelnia/trojca.php3


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O rozbudzenie w sercach parafian częstego przyjmowania Jezusa w Komunii świętej


Dziękuję ks. Proboszczowi i ks. Mateuszowi za sprawowanie Eucharystii, za wygłoszoną homilię i złożone życzenia z ok. kolejnej rocznicy moich urodzin. Dziękuję za życzenia i modlitwę wszystkim uczestnikom Mszy św.

Janusz Babioch

DziękujęSerdeczne podziękowanie ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. z ok. mojej 80. rocznicy urodzin. Dziękuję wszystkim uczestnikom liturgii za obecność i złożone życzenia.

Bernard Bąk

Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi i ks. Szymonowi za sprawowanie Mszy św. z ok. kolejnej rocznicy moich urodzin. Dziękuję rodzinie, znajomym i wszystkim uczestnikom za obecność i złożone życzenia.

Aneta Sady