31.07.2016

XVIII Niedziela Zwykła


MODLITWA ZA KAPŁANÓW
PRZEZ WSTAWIENNICTWO ŚW. JANA MARII VIANNEY’A

Święty Janie Mario Vianneyu
z podziwem wspominamy twoje oderwanie się
od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń;
twoje męstwo w przeciwnościach i atakach szatana;
twoją czystość, zjednoczenie z Bogiem i miłość do Eucharystii;
twoje współczucie dla wszystkich ludzi,
zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników.
Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii (diecezji)
w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi ty na co dzień żyłeś,
tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego Serca. Amen


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O trzeźwość w rodzinach naszej parafii


Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Adamowi za sprawowanie Mszy św. w mojej intencji oraz za złożone życzenia z okazji moich urodzin. Składam także podziękowanie wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. i całej służbie liturgicznej.

Składa Anna KOWALSKA

Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Adamowi za sprawowanie Mszy św. i złożone życzenia z okazji moich 80-tych urodzin. Dziękuję również wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. za modlitwę i życzenia.

Składa Emilia GAWŁOWSKA

Serdeczne „Bóg zapłać” ks. Przemysławowi za odprawienie Mszy św. i złożone życzenia z okazji moich urodzin. Dziękuję wszystkim uczestnikom liturgii, krewnym, rodzinie, sąsiadom i znajomym.

Składa Magdalena NOWAK