27.11.2016

I Niedziela Adwentu


O ADWENCIE SŁÓW KILKA

Adwent jest wyjątkowym czasem dla chrześcijan. Słowo "adwent" pochodzi z języka łacińskiego "adventus", które oznacza przyjście. Dla starożytnych rzymian słowo to, oznaczało oficjalny przyjazd cezara. Dla chrześcijan to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Oczekiwanie na przyjście Chrystusa musi rodzić radość. Dlatego też Adwent jest nie tyle czasem pokuty, ile raczej czasem pobożnego i radosnego oczekiwania.

Teologicznie czas ten wyraża oczekiwanie Kościoła na podwójne przyjście Chrystusa. W pierwszym okresie akcent położony jest na Paruzję, czyli ostateczne przyjście Chrystusa na końcu świata. Ostatni tydzień natomiast bezpośrednio przygotowuje do narodzenia Chrystusa, przez które Bóg wypełnia wszystkie obietnice złożone w historii.

W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie.


Źródło:https://ekai.pl/wydarzenia/temat_dnia/x73092/adwent-oczekiwanie-na-przyjscie-zbawiciela/, dostęp: 25.11.2016.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O liczny i owocny udział Parafian w Rotatach.


Serdeczne podziękowania ks. Szymonowi za sprawowaną Mszę św. pogrzebową za + Eugeniusza Łęckiego. Dziękujemy rodzinie, znajomym, delegacji ZSO w Zabrzu oraz pozostałym uczestnikom pogrzebu.

Córka i syn z rodzinami