12.06.2016

XI Niedziela Zwykła


Myśli z kazań św. Antoniego Padewskiego

„Jeśli ktoś pragnie godnie przyjąć Ciało Chrystusa, niech przepasze biodra pasem czystości, niech umacnia swoje uczucia przykładem świętych i przełoży swoje słowa na czyny.”

„Naśladujmy zatem Chrystusa z radością niosąc Jego krzyż, bo On sam zaprasza nas do naśladowania. Chrystus umierający na Kalwarii stał się jakby alabastrowym naczyniem pełnym balsamu, które po stłuczeniu napełniło cały świat swoim rozkosznym zapachem. Niech zatem naśladując Go, Jego uczniowie i wszyscy chrześcijanie biegną za zapachem Chrystusa.”

„Dobroć i pokora są najmilsze Bogu i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim.”

O Panie Jezu, spójrz na swoje dziedzictwo. By nie umrzeć nie pozostawiając niczego, pragnąłeś dla swoich dzieci potwierdzić tę miłość własną Krwią. Pozwól im z ufnością zwiastować Twoje Słowo. Nie opuszczaj swoich ubogich, których życie odkupiłeś. Oni nie mają innego dziedzictwa poza Tobą Jedynym. Podtrzymuj ich, Panie, mocą swojej łaski, gdyż są Twoimi ubogimi. Prowadź ich, nie opuszczaj ich, aby nie zeszli z prawej drogi, prowadź ich do końca, aby żyjąc w Tobie - swoim Ideale mogli osiągnąć Ciebie - swój cel. Amen.


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

W int. odbywającego się w naszej parafii Kursu Nowe Życie


„Bóg zapłać” ks. Proboszczowi, rodzinie, sąsiadom, znajomym, pocztowi sztandarowemu i wszystkim, którzy uczestniczyli we Mszy św. pogrzebowej śp. Stefanii POLEDNIOK.

Składają synowie z rodzinami

„Bóg zapłać” ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. pogrzebowej śp. Elżbiety SZANIEL. „Bóg zapłać” za modlitwę krewnym, znajomym i sąsiadom.

Składają córki z rodzinami

„Bóg zapłać” ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. z ok. moich i syna urodzin, księżom wikarym za życzenia i współpracę, rodzinie, przyjaciołom i znajomym za modlitwę i życzenia.

Składają Aneta SADY z Szymonkiem

Serdeczne podziękowania ks. Szymonowi za odprawienie Mszy św. i złożone życzenia oraz służbie liturgicznej, rodzinie i znajomym, którzy modlili się w naszej intencji z okazji 40 rocznicy zaślubin Składają Anna i Franciszek KURZAC

Składają Anna i Franciszek KURZAC