15.01.2017

II niedziela w ciągu roku


Okres zwykły w roku liturgicznym

Często okres zwykły w ciągu roku liturgicznego bywa tylko i wyłącznie kojarzony z trzydziestoma trzema lub trzydziestoma czterema tygodniami, podczas których nie celebruje się żadnej ważnej tajemnicy wiary związanej z życiem i misją Chrystusa. Inne okresy natomiast nie tylko wspominają takie wydarzenia, ale całkowicie poświęcone są oddaniu ich teologicznej głębi.

Tego typu wyobrażenie o okresie zwykłym nie jest jednak właściwe. Tworzy on bowiem jakby codzienność roku liturgicznego, w której najważniejsze jest właściwe celebrowanie misterium Chrystusa w każdą niedzielę.

Dlatego też okres zwykły jest bardzo mocno ukierunkowany na osobę Jezusa Chrystusa. Zawiera się w nim prawda o wcieleniu Jezusa, o Jego ziemskim życiu, męce, ofierze krzyżowej i wreszcie o Jego zmartwychwstaniu i wejściu do chwały nieba.

Zielony kolor szat liturgicznych stosowany w okresie zwykłym dosyć dobrze oddaje jego charakter. Symbolizuje on życie i nadzieję. Zawiera się w nim symbolika życia jako całości przepełnionej ożywczym tchnieniem Boga. Dzięki temu egzystencja każdego chrześcijanina jest przeniknięta nadzieją życia wiecznego.


Na podstawie: http://www.niedziela.pl/artykul/1844/Okres-zwykly-w-roku-liturgicznym, dostęp: 13.01.2017


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O bezpieczne ferie, przeżywane w obecności Jezusa


Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi za sprawowanie Mszy świętej w mojej intencji. Dziękuję rodzinie, znajomym i sąsiadom za życzenia.

Anna Porębska

Serdeczne podziękowania ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. pogrzebowej za śp. Męża, ojca, teścia i dziadka Joachima JOCHEMCZYK. Bóg zapłać za wygłoszone słowo. Dziękuję p. organistce, ministrantowi Jarkowi, wszystkim krewnym, znajomym, sąsiadom uczestniczącym w pogrzebie. Dziękuję za złożone kwiaty i kondolencje.

Żona, córki, zięć i wnuki

Serdeczne podziękowania ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. w naszej intencji oraz służbie liturgicznej, krewnym, sąsiadom, znajomym i wszystkim uczestnikom liturgii.

Urszula i Bernard Matula

Serdeczne podziękowania ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. pogrzebowej śp. Józefa LIP. Dziękuję uczestnikom pogrzebu, krewnym, bliskim za obecność i wyrazy współczucia.

Córka z rodziną