10.07.2016

XV Niedziela Zwykła


Światowe Dni Młodzieży

Wielkimi krokami zbliżają się ŚDM w Krakowie. Hasłem spotkania młodzieży z całego świata są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Odbywa się ono w nadzwyczajnym Świętym Roku Miłosierdzia. Na temat miłosierdzia naprowadza nas dzisiejsza przypowieść z Ewangelii. Miłosierdzie ukazane w tym tekście wskazuje na różne wymiary tego czym jest miłosierdzie i w czym się ono wyraża. Warto zwrócić przy tym uwagę na zachowanie Samarytanina: „ … opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem”. Oliwę i wino można traktować jako symbole sakramentów. To one stają się przestrzenią, gdzie w sposób szczególny doświadczamy miłosierdzia Bożego.

Oliwa jest symbolem ukojenia, hojności i błogosławieństwa. Używana jest przy udzielaniu sakramentów: Chrztu, Bierzmowania, Namaszczenia Chorych czy Kapłaństwa. W każdym z nich przyjmujący sakrament otrzymuje łaskę Bożą i siły do pielęgnowania w sobie Bożego życia.

Wino, którego winogrona muszą przejść przez proces zmiażdżenia, które muszą „cierpieć”, przypominają o cierpieniu Chrystusa, który przez cierpienie uwolnił nas od grzechów. Wino używane w czasie Eucharystii staje się Krwią Pańską. Ta zaś krew obmywa nas z grzechów w sakramencie Spowiedzi. Przez Najświętszy Sakrament oraz sakrament Pokuty i Pojednania odnawiamy w sobie życie Boże, naszą relację z Bogiem, umacniamy ją stając się przyjaciółmi Jezusa.

Obmycie ran przez Samarytanina ukazuje czułą troskę Boga o każdego z nas i nad nami pochyla się Bóg by obmyć nasze rany, konsekwencje grzechów, by nas umocnić i robi to właśnie przez sakramenty. Korzystając z nich doświadczając miłosierdzia Pana, sami jesteśmy uzdolnieni by nieść innym miłosierdzie. Niech to miłosierdzie doświadczane i okazywane będzie naszym orężem wobec tych którzy twierdzą, że Kościoła. Bez Kościoła nie mamy sakramentów, którymi Bóg leczy nasze rany.

o. Andrzej LISIAK


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

W int. parafialnej pielgrzymki do MB Piekarskiej


Serdeczne „Bóg zapłać” księdzu Proboszczowi za sprawowanie Mszy św. pogrzebowej śp. Stefanii SKORUPA. „Bóg zapłać” za modlitwę krewnym, sąsiadom i znajomym.

Składa CÓRKA