23.04.2017

II NIEDZIELA WIELKANOCNA,
CZYLI NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO


Święto Miłosierdzia obchodzone jest w II Niedzielę Wielkanocną. Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej:
Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i omunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O prawdziwe przyjęcie daru Miłosierdzia Bożego