28.05.2017

VII NIEDZIELA WIELKANOCNA


O HISTORII OBRAZU MATKI BOSKIEJ PIEKARSKIEJ

Pochodzenie cudownego obrazu Matki Bożej od dawna jest przedmiotem badań historyków. Jedna z legend głosi, że zanim obraz trafił do kościoła św. Bartłomieja, znajdował się długi czas w jednej z przydrożnych kapliczek. Pewne natomiast jest to, że w 1318 roku dokonano jego konsekracji już w bocznym ołtarzu piekarskiego kościoła. W 1683 roku zagrożone widmem nawałnicy tureckiej Piekary, nie były wystarczająco umocnione obronnie, by móc stawić opór w ewentualnej walce. Dlatego też zapadła decyzja o wywiezieniu wizerunku Matki Bożej w bezpieczne miejsce. Wybór padł na Nysę, a następnie Opole skąd malowidło wróciło do Piekar, gdy zagrożenie minęło. Król Jan III Sobieski, w 1683 roku zastał zatem w Piekarach jedynie kopię cudownego obrazu. Po raz kolejny oryginalny obraz wywieziono w 1702 roku z uwagi na niebezpieczeństwa walk toczonych w ramach wojny północnej. Miejscem schronienia ponownie stało się Opole, gdzie oryginalny wizerunek Madonny znajduje się po dziś dzień, pomimo wielokrotnych interwencji w sprawie powrotu obrazu do Piekar. W Piekarach znajduje się siedemnastowieczna replika malowidła, stworzona na czas nieobecności oryginału. 15 sierpnia 1925 nastąpiła uroczysta koronacja obrazu Madonny Piekarskiej koronami darowanymi i poświęconymi przez samego papieża Piusa XI.


ŹRÓDŁO: http://www.encyklo.pl/index.php?title=Obraz_Matki_Boskiej_Piekarskiej


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O błogosławione owoce pielgrzymki stanowej do Piekar Śląskich


Dziękuję ks. Szymonowi za sprawowanie Mszy św. i złożone życzenia z ok. moich urodzin. Dziękuję także rodzinie i wszystkim obecnym za modlitwę i życzenia.

Aniela Piechowicz

Serdeczne Bóg zapłać ks. Proboszczowi, ks. Szymonowi i ks. Janowi za sprawowanie i uczestnictwo w Eucharystii w naszej intencji. Dziękujemy wszystkim obecnym za modlitwę i życzenia.

Elfryda Gola i Ewelina Fabiszewska