16.07.2017

XV NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄG ROKU


„Oto siewca wyszedł siać”

Tym prostym obrazem Boski Mistrz uświadamia nam, że Bóg jest obok nas w codzienności. Tym ziarnem, które sieje jest Jego Słowo, a więc sam Jezus. To „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Bóg jest bliżej nas niż myślimy, a nawet, jak mówił św. Augustyn: „Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych”. Bóg jest więc obecny w naszej codzienności. Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam jak różna może być postawa chrześcijanina wobec tej obecności. Słowo Boże może być nieprzyjęte z powodu zamkniętego serca, lub braku wytrwałości, przez płytkość, powierzchowność przeżywania wiary czy wreszcie przez przeciwności, które napotykamy. Jest jednak nadzieja, którą jest wierność Boga. Bóg jest wierny i wciąż sieje, czekając na nasze nawrócenie. Prostym sposobem na głębokie przeżywanie wiary, doświadczania Boga w codzienności jest praktykowanie pięciu wskazówek: modlitwa (codzienna, szczególnie odmawiana w rodzinie, szczególnie owocna jest modlitwa różańcowa), Eucharystia, comiesięczna Spowiedź, post i lektura Pisma Świętego. To pięć prostych kroków byś dostrzegł i owocował w życiu duchowym. To program na to by stać się życiodajną glebą.


o. Andrzej od Jezusa Cierpiącego SP


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

W intencji chorych i starszych parafian


Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi Adamowi za ofiarę Mszy św. w mojej intencji. Dziękuję za złożone życzenia z okazji moich urodzin. Dziękuję również organistce Basi, rodzinie, krewnym, znajomym za wspólna modlitwę oraz złożone życzenia.

Helena Szwed