20.08.2017

XX NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU


KRÓTKA HISTORIA PIELGRZYMKI KOBIET I DZIEWCZĄT DO PIEKAR ŚLĄSKICH

Tradycja piekarskich pielgrzymek kobiet wywodzi się jeszcze z czasów międzywojennych, kiedy to organizowano zjazdy w dni Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po pierwszej koronacji Piekarskiego Obrazu w 1925 roku nastąpił ogromny wzrost popularności Sanktuarium. Stąd też w 1933 roku postanowiono zorganizować tam trzeci diecezjalny zjazd Sodalicji Mariańskich. Wysunięto wtedy postulat, aby przekształcić sodalicję z luźnych zespołów przyparafialnych w jedną zwartą organizację diecezjalną. Elementem scalającym miała być coroczna pielgrzymka. Z roku na rok liczba uczestników powiększała się, na odpust zaczęły przychodzić wszystkie kobiety, niekonieczne zrzeszone w sodalicji.

W czasie drugiej wojny światowej oficjalne pielgrzymki były zakazane. Po wyzwoleniu ruch pielgrzymkowy odżył na nowo, pielgrzymki niewiast były coraz liczniejsze. Pątniczki przybywają do Piekar od 1947 roku. Biskup Adamski zwrócił się do kobiet: Mężczyźni rozpoczęli już hołdem swoim, a teraz zapraszam na wspólną pielgrzymkę do Piekar Śląskich. Was drogie matki, mężatki, wdowy i panny katolickie. Obecnie kolej na Was. Odpowiedź na zaproszenie biskupa była zadziwiająca. Wg ówczesnej prasy, do Piekar przybyło ok. 250 tys. pątniczek. W ten sposób zrodziła się tradycja trwająca nieprzerwanie do dnia dzisiejszego, wyjątkiem są tylko lata, kiedy to biskupi przebywali na wygnaniu. Wyjątkiem jest też zmiana terminu pielgrzymki na niedzielę po uroczystości Wniebowzięcia NMP, czego przyczyną był roboczy charakter tego dnia w PRL-u. Aby ułatwić przybycie do Piekar, przeniesiono zjazd na dzień wolny od pracy.


Źródło:http://www.encyklo.pl/index.php?title=Pielgrzymka_Kobiet_do_Piekar_%C5%9Al%C4%85skich


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

O zachowanie nas od burz i nawałnic.