21.08.2016

XXI Niedziela Zwykła


UCZYNKI MIŁOSIERDZIA WZGLĘDEM DUSZY

Nieumiejętnych pouczać

Kim są nieumiejętni? Jak należy rozumieć to słowo? Czy są nimi ci, którzy czegoś nie umieją? Termin nieumiejętni w języku greckim oznacza tych, którzy nie potrafią się wypowiedzieć, przy czym chodzi tu nie tylko o mowę, ale również o wszelkie inne sposoby wyrażania siebie i wchodzenia w łączność z innymi. W innym rozumieniu nieumiejętny to ten, który stoi na początku drogi i oczekuje, że ktoś go poprowadzi. Stanąć przed Bogiem jako nieumiejętny – oto właściwa postawa chrześcijanina. Przeważnie bywa inaczej: próbujemy iść przez życie o własnych siłach, licząc na swoją wiedzę, doświadczenie, walory, nie siląc się na to, by pokładać nadzieję przede wszystkim w Bogu, by w Nim szukać rozwiązania życiowych dylematów. Słowo nieumiejętny ma swój odpowiednik również w języku łacińskim. Łaciński bezokolicznik ignorare oznacza nie znać, nie wiedzieć. Nieumiejętny zatem – to ten, który czegoś nie wie, nie zna i potrzebuje, by ktoś mu pomógł poznać, wiedzieć i doświadczyć. Chodzi tu przede wszystkim o przestrzeń wiary, o poznanie i doświadczenie rzeczywistości Boga, o poznanie prawd wiary. Każdy w jakimś wymiarze swojej egzystencji potrzebuje pouczenia, bo jest nieumiejętny, bo nie potrafi postępować według Bożego zamysłu. Wspólnota Kościoła jest szczególną przestrzenią, gdzie należy realizować ten uczynek miłosierdzia, bo każdy jej członek jest wezwany do tego, by Boga lepiej poznać i kochać. Każdy na tej drodze pozostaje nieumiejętny z tej racji, że czegoś po prostu nie wie. Szczególnie żyzną przestrzenią dla realizacji tego uczynku miłosierdzia jest ta cząstka Kościoła jaką jest rodzina. Już w Starym Testamencie zadanie nauczania o rzeczach Bożych w sposób szczególny spoczywało na ojcu rodziny, który był zobowiązany swoim dzieciom, jeszcze nieumiejętnym co do spraw Bożych, przekazać zasadnicze elementy wiary. Niestety w naszych czasach bardzo się to zmieniło. Jeszcze nie tak dawno dziadkowie i rodzice uczyli dzieci głównych prawd wiary oraz podstawowych praktyk religijnych: znaku krzyża i tak nieodzownej modlitwy, jak Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek. Ten rodzaj rodziców i dziadków – mówi bp M. Morgante – dziś już jest niemal na wymarciu.
źródło: www.faustinum.org


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Za pielgrzymów


WOLNE INTENCJE

 • 27.08 – g. 7.00
 • 28.08 – g. 7.00
 • 29.08 – g. 7.00
 • 31.08 – g. 7.00
 • 06.09 – g. 7.00
 • 07.09 – g. 7.00 i 8.00
 • 08.09 – g. 7.00
 • 10.09 – g. 7.00
 • 11.09 – g. 7.00
 • 12.09 – g. 8.00
 • 13.09 – g. 7.00 i 8.00
 • 14.09 – g. 7.00
 • 15.09 – g. 7.00 i 8.00
 • 16.09 – g. 8.00
 • 17.09 – g. 7.00
 • 18.09 – g. 7.00
 • 19.09 – g. 7.00 i 8.00
 • 20.09 – g. 7.00 i 8.00
 • 21.09 – g. 8.00
 • 24.09 – g. 7.00