6.11.2016

XXXII Niedziela Zwykła


Odpusty – co to właściwie

Pojednanie grzesznika z Bogiem i Kościołem dokonuje się poprzez sakrament pokuty, w którym zostaje zgładzona wina penitenta. Jednak nauka Kościoła o czyśćcu ukazuje, że nawet wtedy, gdy wina została odpuszczona w sakramencie pojednania pozostaje jeszcze kara za popełnione zło, którą grzesznik musi spłacić, aby w pełni się oczyścić.

Kościół wyszedł także z pomocą pokutującemu grzesznikowi poprzez naukę o odpustach. Odpust jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami za pośrednictwem Kościoła.

My wszyscy wierni na ziemi tworzymy Kościół pielgrzymujący i z jednej strony możemy doświadczać pomocy od świętych, a z drugiej strony jesteśmy zobowiązani do pomocy duchowej naszym braciom, którzy poprzedzili nas i cierpią w czyśćcu. Odpusty można i należy ofiarować we własnej intencji czyli za siebie. Natomiast nikt nie może przekazać osobom żyjącym odpustów jakie sam zyskuje.


Źródło: T. Wytrwał, Odpusty – co to właściwie jest?, https://dominikanie.pl/2015/08/odpusty-co-to-wlasciwie-jest/, [dostęp: 5. 11. 2016].


Intencja modlitewna na bieżący tydzień:

Za zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.


Serdeczne podziękowania ks. Proboszczowi za sprawowaną Eucharystię i życzenia. Dziękujemy rodzinie, krewnym, znajomym oraz wszystkim, którzy modlili się w naszej intencji.

Maria i Bolesław Gizdoniowie

Serdeczne podziękowania ks. Mateuszowi za sprawowanie Mszy św. i życzenia Dziękujemy uczestnikom Mszy za modlitwę i obecność.

Eryk Ruda